Zelf trainingen geven?

Wij bieden coaches, trainers en begeleiders (jong)volwassenen de mogelijkheid om zich te certificeren als zelfstandig werkende trainer Basis Denksystemen. Een compleet programma rondom het visueel leren en werken.

Middels een geheel verzorgde dag raakt u bekend met de theorie en praktijk van het visuele en verbale denksysteem: beelddenken en taaldenken (begripsdenken). U specialiseert zich in het unieke trainingsprogramma Basis Denksystemen dat zowel gegeven kan worden aan individuele (jong)volwassenen als aan teams binnen bedrijven.

Het met goed gevolg afronden van deze opleiding geeft recht op vermelding als bevoegd trainer op onze site en de mogelijkheid om deze training zelfstandig te geven binnen uw eigen praktijk/bedrijf.

 

De opleiding bevat de volgende onderdelen: 0547

1. Het brein en de werking van de hersenen
2. Theorie en praktijk van het visuele en verbale denksysteem
3. Creatief denken en werken
4. De technieken en mogelijkheden van de Conceptmap (Mindmap)
5. De Kleurmethode voor beter tekstbegrip
6. Visuele leer- en werktechnieken bij o.a. brainstormen, notuleren, projectopzet
7. Toetsing en interpretatie van de individuele denkvoorkeurentest die u mag afnemen
8. De non-verbale intervisie methode
9. Het complete programma Basis Denksystemen met handleiding en digitale werkbladen

De opleiding beslaat één dag
Deze dag valt gelijk met de eerste dag van de driedaagse opleiding LEREN LEREN Methode voor jeugd. U volgt deze dag dus samen met andere cursisten die zich op jeugd richten. Na afloop van deze dag ontvangt u uw licentie/certificaat en alle materialen. De cursisten van de LEREN LEREN Methode gaan daarna door met een tweede dag (STUDENTEN programma gericht op het leren) en een derde dag (BASISSCHOOL programma).
Meer informatie over de driedaagse jeugdopleiding

hand

Interesse om trainer te worden van het programma BASIS DENKSYSTEMEN?
Wij verwachten van cursisten dat zij ervaring hebben in het coachen, trainen en/of begeleiden van volwassenen. Toelating tot deze trainersopleiding geschiedt daarom middels CV screening en motivatie. Hieruit volgt een eventuele toestemming om de opleiding te volgen. Er wordt gewerkt met kleine groepen; het aantal deelnemers is beperkt.

 

Doelgroep:  Coaches, trainers en begeleiders (jong)volwassenen
Data: Vrijdag 24 september in Alkmaar
Kosten: € 695,- Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
Inclusief handleiding, werkmateriaal, digitale werkbladen,
certificaat, dagverzorging met lunchcrkbo
Boek Beelddenken, visueel leren en werken  

Aanmelden Trainer Basis Denksystemen

Voor meer informatie: info@bdib.nl Tel: 0224 – 540 290