Toen ik voor het eerst met de training als theorie te maken kreeg, ging er een wereld voor mij open. Er vielen echt wat puzzelstukjes op zijn plaats. Waar ik daarvoor echt heel veel moeite mee had, was dat ik niet begreep waarom mensen mij niet begrepen als ik iets aan het uitleggen was. Ik sprong in hun ogen van de hak op de tak. Door de training begon ik te begrijpen dat ik in mijn gedachtegang al veel verder was dan de ander. Ik zag in mijn hoofd de plaatjes van de gevolgen al. Sterker nog: ik zag de ik zag de gevolge en had daar weer antwoorden op. Ik zie dat in plaatjes in mijn hoofd. Die ander begreep mij maar niet. In privesituaties had ik wel geduld om rustig mijn gedachten uit te leggen, maar zakelijk moest iedereen mij meteen maar begrijpen. Wat ik geleerd heb is dat ik iemand rustig mee moet nemen in mijn gedachtegang. Stapje voor stapje. Eerlijkheidshalve moet ik wel toegeven dat ik dat niet bij iedereen toepas. Het is namelijk heel vermoeiend om iemand mee te nemen. Ik merk op het werk dat ik mensen om me heen verzamel waar ik lekker mee kan werken; collega’s die mij meteen begrijpen… beelddenkers dus, weet ik nu. Ik kan nu zelf kiezen hoe ik met anderen communiceer. Steek ik nu wel af geen energie in iemand anders? Ik werk sowieso veel met de conceptmap en ik heb daardoor al enkele opleidingen met een goed resultaat afgesloten. Bedakt voor deze openbaring.
Fred D.   KPN

Ik kom vaak onduidelijk over, omdat ik alles wat ik weet en denk (en dat is veel) in een keer wil overbrengen. Ik heb de oplossingen al voor ogen, terwijl mijn collega’s nog bezig zijn met het traject ernaartoe. Gevolg is dan dat niemand mij ‘hoort’ en het soms weken duurt voordat ze allemaal tot (dezelfde) conclusie zijn gekomen. Ik merkte dat ik me hierdoor steeds passiever ging opstellen. De training over de twee Basis Denksystemen leerde mij en mijn collega’s om elkaars talenten te (h)erkennen. We werken effectiever en plezieriger. Als beelddenker ben ik vrij chaotisch. Ik zie het dan helemaal voor me, maar het is moeilijk om dit over te brengen aan collega’s of in een verslag te zetten. De geleerde technieken maakten het een stuk makkelijker.
Eduard C.    ABN

Leuke training met beeldende oefeningen.
Rose    ACHMEA

Beeld en Taal… een twee eenheid? Niets is minder waar. Ik had er nog geen kennis mee gemaakt, totdat ik via een collega vernam dat je als mens primair in beeld of in taal kunt denken. Je vraagt jezelf dan af of je een beeld- of taaldenker bent. Via een training die intern in ons bedrijf werd gegeven, mocht ik me verdiepen in dat vakgebied. Ik heb na het volgen van de training ervaren dat ik een taaldenker ben. Het komt in mijn bovenkamer tot uiting dat ik in feedbac tot een verbaal proces komt. Veel sprekend, soms wollig. Toen ik leerde dat mensen ook in beelden konden denken, kreeg ik meer begrip voor hun uitingen. Het leerde mij beter te luisteren en ook door te vragen wat ze dan precies zagen met hun beelden. Een mooi voorbeeld als je het woord APPEL uitspreekt, dan ziet een beelddenker direct een mooie rode appel voor zich, terwijl een taaldenker de reactie geeft: ‘bestaat uit vijf letters’. Die opgedane ervaringen hebben mij geholpen de ander beter te begrijpen en andersom merk ik dat ook. Het bracht me meer rust. Ik kan dan ook vol achter de zinsnede staan dat de beelddernker leert van de taaldenker en de taaldenker op zijn beurt weer van de beelddenker. Dit inzicht moet naar mijn mening een grotere plek krijgen in onze samenleving.
Wim H.   KPN

De cursus over beelddenken heeft bepaalde gedachten op de juiste plaats gezet. Ik hoop na meer contemplatie meer te kunnen met deze manier van denken.
S. Rahardjo   ACHMEA

Een prettige manier van uitleggen. De groep hing aan de docent haar lippen. Er was geen speld tussen te krijgen.
M. Vensluis    ACHMEA

Ik vond het een hele leuke training die  mij  meer inzicht heeft gegeven in mijn denkproces.

C. Culli    ACHMEA

Het ochtendprogramma vond ik heel goed en inspirerend. De oefeningen communicatie die we ‘s middags kregen, waren bij mij al bekend. Een fijne manier van presenteren!
P. de Haan   ACHMEA