Wat is uw denkvoorkeur?
Beelddenken of taaldenken? Uit0553 wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen rond hun vierde levensjaar een voorkeur ontwikkelen voor of het visuele denksysteem (beelddenken) of het verbale denksysteem (taaldenken).

Deze voorkeur blijft het hele leven aanwezig en heeft invloed op hoe iemand zijn informatie verwerft en verwerkt. Dit heeft invloed op hoe iemand (samen)werkt.

De ervaring leert dat men zich vaak niet bewust is van de eigen denkvoorkeur en de impact die dit heeft op de ander en het team. Goed en effectief samenwerken begint dus bij (h)erkenning van de basis: het denksysteem van jezelf en de ander. Pas dan kun je elkaars kwaliteiten optimaal benutten.

Samen werken of samenwerken?
In de meeste organisaties werken mensen samen in groepen, afdelingen en teams. Bij twee personen is de kans al aanwezig dat de twee denksystemen aanwezig zijn. Dit dat zaken verschillend worden ‘aangepakt’.

Een verbaal denkend teamlid start convergerend. Hij richt zich op procedures, kleine stapjes en details die hij eerst in een strak opbouwend rapport verwerkt wil zien alvorens aan de slag te gaan. Zijn houvast is de volgorde van werken en de regels die zijn afgesproken. Het einddoel komt dan vanzelf in zicht. Een rustig tempo is noodzaak.

Een visueel denkend teamlid start divergerend. Hij ziet het eindresultaat al helemaal voor zich. Gericht op het geheel, binnen het kader van mogelijkheden en de logische verbanden in de gaten houdend, wil hij meteen enthousiast aan de slag. Alles in details vastleggen belemmert, irriteert en geeft onnodig tijdsverlies.

image5Weet hoe je denkt
Hoe bevredigend is het om te werken in een team waar men zich begrepen voelt? Waar het werken ook echt samenwerken is? Waar men oog en begrip heeft voor elkaars manier van werken en dit ook weet te integreren?

Effectief en plezierig (samen)werken gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen!

Er zijn legio bedrijfstrainingen op het gebied van communicatie, samenwerken en zelfontplooiing. Zinvol?… Zeker! Leuk?… Altijd! Toch blijkt vaak dat het geleerde geen stand houdt in de dagelijkse praktijk en het team op den duur weer in oude patronen vervalt. Reden: de fundering ontbreekt!

De denksystemen zijn wetenschappelijk aangetoond en bewezen fundamenteel voor alles wat je denkt en doet. Nieuwe informatie heeft alleen dan structureel effect als deze gestoeld is op de (h)erkenning van jouw manier van denken en die van de ander. Kortom: zonder fundering is het huis gedoemd te verzakken, hoeveel dure bouwmaterialen je ook gebruikt.

Translate »