Zelf trainingen geven?
Wij bieden coaches, trainers en begeleiders de mogelijkheid om zich te certificeren als zelfstandig werkende trainer Basis Denksystemen.

Middels een geheel verzorgde tweedaagse ‘Train de Trainer’ opleiding raakt u bekend met de theorie en praktijk van het visuele en verbale denksysteem: beelddenken en begripsdenken. U specialiseert zich in het unieke trainingsprogramma Basis Denksystemen dat zowel gegeven kan worden aan individuele volwassenen als aan teams binnen bedrijven.

Het met goed gevolg afronden van de opleiding geeft u de mogelijkheid om deze training zelfstandig te geven.

De opleiding bevat de volgende modules: 0547

1. Het brein en de werking van de hersenen
2. Theorie en praktijk van het visuele en verbale denksysteem
3. Creatief denken en werken
4. De technieken en mogelijkheden van de Conceptmap (Mindmap)
5. Effectief communiceren
6. Visuele leer- en werktechnieken bij o.a. brainstormen, notuleren, projectopzet
7. Toetsing en interpretatie van de individuele denkvoorkeurentest
8. De non-verbale intervisie methode
9. Het complete programma van de training Basis Denksystemen met handleiding en werkbladen

De opleiding beslaat twee dagen:

I Basisdag

Deze eerste dag staat in het teken van de verschillende technieken en oefeningen binnen de training. Tevens zal de theorie rondom het beelddenken en taaldenken behandeld worden.
Let op: cursisten die de opleiding tot Jeugdtrainer van de LEREN LEREN Methode hebben gevolgd, hoeven alleen de vervolgdag mee te doen tegen een supplement prijs om een volledige trainerslicentie te ontvangen voor volwassenen/bedrijven.

II Vervolgdag
Deze tweede dag is gericht op het aanleren van het complete trainingsprogramma Basis Denksystemen voor volwassenen en bedrijven. De aangeleerde technieken, oefeningen en theorie zullen worden geordend. Inclusief handleiding, tijdschema en werkmateriaal.

Interesse om trainer te worden?
Toelating tot de trainersopleiding geschiedt middels een persoonlijk gesprek en CV screening. Hieruit volgt tevens een eventuele toestemming om de basisdag over te slaan.
Er wordt gewerkt met kleine groepen; het aantal deelnemers is beperkt.

Aanmelden via onderstaande link is vrijblijvend. Een van onze medewerkers neemt zo spoedig mogelijk contact met u op voor een oriënterend gesprek.
Indien gewenst volgt dan een CV screening. Definitieve aanmelding geschiedt uiteindelijk met wederzijdse goedkeuring. 

hand

Doelgroep:  Coaches, trainers en begeleiders volwassenen
Data: vrijdag 23 juni basisdag, zaterdag 24 juni vervolgdag
Locatie: Alkmaar
Kosten: Hele opleiding:        € 1450,- Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
Alleen vervolgdag:  €  450,- Al onze opleidingen zijn btw vrijgesteld.
Inclusief cursusboek, handleiding, werkmateriaal,
certificaat, dagverzorging met lunchcrkbo
Boek Beelddenken, visueel leren en werken  


Aanmelden Trainer Basis Denksystemen  23 juni en 24 juni  in Alkmaar

Voor meer informatie: info@bdib.nl Tel: 0224 – 540 290